Chat Facebook
GỌI NGAY

MENU SẢN PHẨM


CÔNG NGHỆ MỚI HOÀNG TÙNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI


Giấy Thực Phẩm Loại dày

Giấy Thực Phẩm Loại dày


 

Xuất Xư : Mỹ 

Qui cách : 24 tờ /1gam

Độ dầy :0,5mm

 Khổ giấy A4

Tấm sương trắng  -phù hợp phun kem bơ